96.06.09


همه چیز از یه پیرهن چارخونه زرشکی شروع شد.

با یه تیشرت مشکی ای که زیرش پوشیده بود و یه کیف چرم قهوه ای روشن؛و یه عینک که به خاطر بازتاب نور کم کافه،نمیشد درست چشمهای پشتش رو دید...

اولین اشتباه همین بود....

ندیدن درست چشمها

/ 5 نظر / 73 بازدید